Att ta sig till leden med kollektivtrafik

Flera av Bohusledens etapper går lätt att ta sig både till och från med kollektivtrafik. I kartplaneraren i respektive etapp finns en sökmotor där du kan välja hur vi vill komma till etappens olika startpositioner.

Det finns också en kort beskrivning i texten för varje etapp vilka hållplatser som är rekommenderade för buss eller tåg.

Dessa etapper går lätt att komma till med kollektivtrafik, både till start eller mål eller någonstans längs etappen.

 • Etapp 1
 • Etapp 2
 • Etapp 3
 • Etapp 4
 • Etapp 5
 • Etapp 6
 • Etapp 13
 • Etapp 24
 • Etapp 27

Andra etapper är lätt att ta sig till med tex buss till ena änden av etappen, medan den andra änden trafikeras mer sällan.

 • Etapp 7
 • Etapp 24
 • Etapp 26

Ytterligare andra etapper går inte att komma till alls med kollektivtrafik.