Attraction

Brålandsfallet

Google static map

Brålandsfallet är det största fallet i Örekilsälven. Här, liksom vid Torp, har det byggts laxtrappor för att fisken ska kunna nå Kärnsjön på sin vidare väg uppåt.

Upcoming events